Vadstena Express

Miljö & Kvalitet

Certifierade för Fair Transport

Vi arbetar efter ständig förbättring för att effektivisera processer och rutiner. Vi har ett väl utbyggt kvalitetssystem för at säkerställa att medarbetare, kunder och leverantörer kan känna sig nöjda och delaktiga.

Leveranssäkerhet är riktigt för oss. Vi har tydliga rutiner för underhåll av fordon, hygien, rengöring, (spårbarhet) och förvaring. Vi har även nolltolerans för alkohol och droger. 

Kvalitetspolicy

Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Våra förare besitter lång kunskap om branschen och är väldigt kunniga. Vi tror på långa kundrelationer och en nära dialog för bästa resultat. Vi genomsyras av kundnöjdhet genom hela vägen. 

Miljöpolicy

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Våra medarbetare är utbildade till att vara aktiva och engagerade i det dagliga miljöarbetet. Vi följer de lagar, förordningar och andra regler som syftar till att skydda och stärka miljön. I våra samarbeten vill vi att miljön ska vara en bestående del. 

Trafiksäkerhetspolicy

Vadstena Express har ett välutbyggt ledningssystem där vi regelbundet följer upp och förbättrar trafiksäkerheten. Vi följer aktuella lagar angående trafikregler samt kör-och vilotidsregler. Vi säkerställer att godset säkras korrekt samt kontrollerar och underhåller våra fordon kontinuerligt. Våra chaufförer arbetar utan påverkan av alkohol eller droger och utbildas för att följa vår trafiksäkerhetspolicy samt de interna regler som stödjer den. 

Arbetsmiljöpolicy

Vi verkar för att arbetsmiljön i vår verksamhet ska vara gynnande för våra medarbetare. Vi arbetar för att minimera risker kring ohälsa och arbetsrelaterade skador, utan vill tvärtemot att de ska uppskatta att arbeta på Vadstena Express och kunna utvecklas. Vi följer den aktuella arbetsmiljölagstiftningen och strävar efter en ständig förbättring. 

Ständiga förbättringar

Vi arbetar systematiskt med att ständigt förbättra vår verksamhet. Avvikelser och förbättringsförslag kan lämnas in direkt här.

0143 - 66 60 61

Våra tjänster

  • Biogödsel
  • Gödselflytt
  • Uthyrning bufferttank
  • Tanktransport
  • Lastväxlartransport