Vadstena Express

Miljö & Kvalitet

Certifierade för
Fair Transport

Vi arbetar ständigt med förbättring för att effektivisera processer och rutiner. Vi har ett väl utbyggt kvalitetssystem för att säkerställa att medarbetare, kunder och leverantörer kan känna sig nöjda och delaktiga.

Leveranssäkerhet är viktigt för oss. Vi har tydliga rutiner för underhåll av fordon, hygien, rengöring, (spårbarhet) och förvaring. Vi har även nolltolerans för alkohol och droger. 

Kvalitetspolicy

Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO9001. Våra skickliga chaufförer besitter en stor kunskap om branschen. Vi tror på långa kundrelationer och en nära dialog för bästa resultat. Genom regelbundna kundundersökningar anpassar vi oss för att kunna erbjuda det bästa till våra kunder. 

Miljöpolicy

Vi är miljöcertifierade enligt ISO14001. Våra medarbetare är utbildade till att vara aktiva och engagerade i det dagliga miljöarbetet. Vi följer de lagar, förordningar och andra regler som syftar till att skydda och stärka miljön. I våra samarbeten vill vi att miljön ska vara en självklar aspekt att ta hänsyn till. 

Trafiksäkerhetspolicy

Vadstena Express har ett välutbyggt ledningssystem där vi regelbundet följer upp och förbättrar trafiksäkerheten. Vi följer aktuella lagar angående trafikregler samt kör- och vilotidsregler. Vi säkerställer att godset säkras korrekt samt kontrollerar och underhåller våra fordon kontinuerligt. Våra chaufförer arbetar utan påverkan av alkohol eller droger och utbildas för att följa vår trafiksäkerhetspolicy samt de interna regler som stödjer den. 

Arbetsmiljöpolicy

En god arbetsmiljö ska vara en självklarhet för våra medarbetare. Vi arbetar för att minimera risker kring ohälsa och arbetsrelaterade skador, vi vill att våra medarbetare ska uppskatta att arbeta på Vadstena Express och kunna utvecklas. Vi följer den aktuella arbetsmiljölagstiftningen och strävar efter en ständig förbättring. 

Ständiga förbättringar

Vi arbetar systematiskt med ständiga förbättringar av vår verksamhet.

Avvikelser och förbättringsförslag kan lämnas här.

0143 - 66 60 61

Våra tjänster

  • Biogödsel
  • Gödselflytt
  • Uthyrning bufferttank
  • Tanktransport
  • Lastväxlartransport