Vadstena Express

Våra tjänster

Biogödsel

Vi har många års erfarenhet av biogödseltransporter, från biogasanläggning till lantbrukare. Våra fordon drivs med LBG (flytande biogas).

Idag används biogödsel till lantbruken, och är ett viktigt organiskt medel som tillför både mull och växtnäringsämnen. Matavfall från svenska hushåll används till detta vilket resulterar i minskad import av mineralgödsel. 

Gödselflytt

Vi erbjuder transport av gödsel från gårdsbrunn till åkermark. Våra erfarna chaufförer ser till att transporten sker effektivt och utan någon extra huvudvärk.

Uthyrning bufferttank

Vid direktspridning av gödsel kan vi också erbjuda buffercontainrar. Med dessa på plats går utgödslingen smidigt och smärtfritt. 

Tanktransport
(Restprodukter) 

”Vi kör glycerol ,vinnas, vegetabiliska oljor från matproducenter till återvinning eller biogas” Våra bilar rengörs noggrant och kontinuerligt med tanke på de olika materialen vi transporterar. 

Lastväxlartransport

Våra lastväxlartransporter genomsyras av flexibilitet och tillförlitlighet, och har många användningsområden. Vi ser till kundens behov.

Exempel på transport: Avfall, containrar, grus, maskiner, rötslam och skrot.

0143 - 66 60 61

Våra tjänster

  • Biogödsel
  • Gödselflytt
  • Uthyrning bufferttank
  • Tanktransport
  • Lastväxlartransport